آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1402-12-05
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1402-04-24
تاریخ شروع همایش
1402-12-08
تاریخ پایان همایش
1402-12-08

پنجمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار با رویکرد مسئولیت اجتماعی             

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت فایل مجموعه مقالات همایش از طریق این لینک اقدام نماید.

پنجمبن همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار

 دانشگاه تهران

دانشگاه تهران کجاست | عکس + آدرس و هر آنچه پیش از رفتن باید بدانید - کجارو

حمایت کنندگان

دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه علامه طباطبائی

دانشگاه علامه طباطبائی

دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی

دانشگاه قم

دانشگاه قم

دانشگاه علم و صنعت

دانشگاه علم و صنعت

معاونت اجتماعی و فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

معاونت اجتماعی و فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری